Prezes Julia Przyłębska z Nagrodą im. Grzegorza I Wielkiego 2020

Do znamienitego grona naszych Laureatów dołącza właśnie Pani Sędzia Julia Przyłębska. Tym wyróżnieniem chcemy docenić odwagę Pani Prezes (ale również innych sędziów Trybunału Konstytucyjnego), z jaką stoi Ona na straży porządku prawnego Rzeczypospolitej. W sposób szczególny pragniemy podkreślić znaczenie orzeczenia zakazującego tzw. aborcji eugenicznej.

Miesięcznik „Niezależna Gazeta Polska – Nowe Państwo” od kilkunastu lat przyznaje Nagrodę im. Grzegorza I Wielkiego. Powołując to wyróżnienie, kolegium redakcyjne chciało zwrócić uwagę na znaczenie prawdy w życiu publicznym i w sposób szczególny honorować tych, którzy stają w jej obronie. Stąd pomysł, by jego patronem był wybitny papież, którzy przeszedł do historii m.in. jako bezkompromisowy wróg wszelkiej manipulacji i wszelkiego kłamstwa.

Gdy przed wielu laty postanowiliśmy zapoczątkować przyznawanie naszego wyróżnienia, myśleliśmy przede wszystkim o polskiej debacie publicznej skrępowanej postkomunizmem. Z biegiem czasu nasze wyróżnienie coraz częściej zaczęło trafiać do rąk osób publicznych, które odważnie przeciwstawiają się lewicowemu terrorowi poprawności politycznej, stając w obronie wartości będących przez wieki fundamentem naszej cywilizacji i jej największą siłą. 

Laureatami Nagrody im. Grzegorza I Wielkiego byli zarówno niezwykle wpływowi politycy czy ludzie ze świata nauki, jak i wybitne postaci walki o niepodległość Rzeczpospolitej. W 2010 roku wyróżnieniem pośmiertnie został uhonorowany śp. Prezydent Lech Kaczyński. Zmarły tragicznie najwyższy urzędnik RP został doceniony za przywrócenie pamięci o Żołnierzach Niezłomnych (poprzez ustanowienie dedykowanego im święta państwowego) oraz wcześniejsze działania mające na celu odkłamanie najnowszej historii Polski. 

Do znamienitego grona naszych Laureatów dołącza właśnie Pani Sędzia Julia Przyłębska. 

Tym wyróżnieniem chcemy docenić odwagę Pani Prezes (ale również innych sędziów Trybunału Konstytucyjnego), z jaką stoi Ona na straży porządku prawnego Rzeczypospolitej. W sposób szczególny pragniemy podkreślić znaczenie orzeczenia zakazującego tzw. aborcji eugenicznej. Istnienie w polskim prawie zapisu pozwalającego uśmiercać nienarodzone dzieci z powodu choroby było powodem do wstydu. Takie rozwiązanie – poza tym, że bezduszne i okrutne – nawiązuje wprost do norm państw totalitarnych. Trudno zatem pojąć, jak ci, którzy tak wiele mówią o tolerancji i domagają się jej dla wszelkich, nawet najbardziej wynaturzonych perwersji, nie mają jej za grosz choćby dla dzieci z zespołem Turnera, które choć nieco niższe od rówieśników, mogą z sukcesem funkcjonować w społeczeństwie, zdobywać wiedzę czy pracować. Odrzucając zapis umożliwiający tzw. aborcję eugeniczną, Trybunał Konstytucyjny oparł się potężnemu naciskowi proaborcyjnego lobby, które tym razem objawiło się w Polsce w formie wulgarnych protestów. Pokazał, iż sąd w państwie prawa stoi na gruncie prawa, a nie pod presją takich czy innych grup wpływu. To cenna lekcja – postkomunistyczne polskie sądy przez cały okres III RP działały dokładnie odwrotnie. Można śmiało powiedzieć, iż przede wszystkim spełniały zapotrzebowania swoich politycznych patronów i stały na straży ich interesów. Doceniamy także postawę naszej Laureatki – przyszło Jej bowiem zapłacić bardzo wysoką cenę za bycie niezawisłym i uczciwym sędzią. Skala pogardy, nienawiści, a przy tym wulgarność tej napaści są doprawdy przerażające. Nie mamy jednak wątpliwości, iż gwałtowność tego ataku nie wpłynie na pracę kierowanego przez Panią Prezes Trybunału Konstytucyjnego ani na odwagę wydawania orzeczeń zgodnych jedynie z literą obowiązującego prawa.

Czytaj również