Prof. Przemysław Czarnek Człowiekiem Roku 2021 Klubów „Gazety Polskiej”

Swoją działalność polityczną rozpoczął w 2015 r. kiedy zaczął pełnić funkcję Wojewody Lubelskiego W tym czasie zaangażował się we wdrażanie reformy strukturalnej szkół i placówek na terenie województwa oraz aktywnie uczestniczył w debacie nad kształtem reformy edukacji. W 2019 r. uzyskał mandat Posła na Sejm RP IX kadencji, pełniąc funkcję m.in. zastępcy przewodniczącego sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 19 października 2020 roku Prezydent RP Andrzej Duda powołał prof. Przemysława Czarnka na urząd Ministra Edukacji i Nauki. Wśród najważniejszych zadań jakie stoją przed prof. Czarnkiem  prezydent wymienił potrzebę wzmocnienia roli rodziców w procesie edukacji i zapewnienie wolności badań naukowych. „To zadanie bardzo trudne, bo dzisiaj cały czas w polskim systemie edukacji jest bardzo wiele takich treści, co do których polskie rodziny mają ogromne wątpliwości, czy chciałyby, żeby w ten sposób, takimi treściami były edukowane ich dzieci” – powiedział prezydent Duda i dodał: „Na przestrzeni ostatnich lat osoby próbujące osiągnąć wyższe stopnie w rozwoju naukowym, sformalizować to, są w sposób brutalny atakowane za to, że nie mają światopoglądu, który jest politycznie poprawny, czyli liberalno-lewicowego”. Prof. Przemysław Czarnek ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2006 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie pracy „Zasady państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej w praktyce ustrojowej III Rzeczypospolitej Polskiej”, a w 2015 roku stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie dorobku i rozprawy „Wolność gospodarcza. Pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej”. Jest autorem kilkudziesięciu monografii i artykułów naukowych. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym. Jest profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Jak wynikało z raportu NIK z początku 2019 r. po wprowadzeniu zmian w systemie edukacji we wrześniu 2017 r. warunki w co trzeciej polskiej szkole pogorszyły się, a w co drugiej nie nastąpiła żadna poprawa. „Wprowadzone w niecałe dziewięć miesięcy zmiany w systemie oświaty zostały nierzetelnie przygotowane i wdrażane. Minister nie dokonał rzetelnych analiz finansowych i organizacyjnych skutków reformy.” – czytamy w raporcie NIK. Z tymi i wieloma innymi problemami musiał zmierzyć się prof. Przemysław Czarnek, zaczynając swoją pracę jako minister edukacji i nauki. Jednym z problemów, które bulwersują środowisko Strefy Wolnego Słowa jest rozprzestrzeniająca się na świecie lewacka rewolucja, a zwłaszcza szerzenie i promowanie ideologii LGBT wśród młodzieży, a nawet w szkołach podstawowych. Będąc gościem na  XVI Zjeździe Klubów Gazety Polskiej w Sulejowie prof. Przemysław Czarnek mówił: „Tylko i wyłącznie staniem przy prawdzie i mówieniem prawdy możemy przeciwstawić się rewolucji, która przetacza się przez Europę. Oni przegrywają tak, jak nam tłumaczono: zostaw, nie zabieraj głosu, to nie jest ważna sprawa, jak się będziesz wypowiadał, to cię nazwą homofobem. Tak przegrała Europa zachodnia, tak przegrał świat zachodni, tak przegrywa Kanada. W ciągu jednego pokolenia straty będą ogromne. – Żeby się obronić, musimy iść śladem Węgier i mówić prawdę: w szkołach, na uniwersytetach. Tylko tak prawda się obroni” – dodał Czarnek. „To się stało przez nasze milczenie, nasze obawy stania przy prawdzie. Jak ktoś mówi niebywałe głupoty, że płci jest 258, że każdy w dowolnej chwili może być kobietą, półkobietą; że Margot to kobieta – to znakomita sytuacja i osiągnięcia nauki. A jeżeli ktoś powie, że się z tym nie zgadza, to jest 300 dyżurnych profesorów w tym kraju, którzy piszą do rektora uczelni o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko osobie, która nazwała głupotę głupotą.” Mówił, że planowane są rozwiązania legislacyjne, które mają wykluczyć możliwość wszczynania postępowań dyscyplinarnych za głoszenie opinii w sprawach światopoglądowych. – Chcemy zabronić w ogóle wszczynania postępowania w takich sprawach. Nikt nie może być pociągany do odpowiedzialności za swoje przekonania światopoglądowe. Za każde poglądy! Lewicowe, prawicowe, centrowe. – stwierdził Czarnek.

Klubowicze mówili, że obawiają się wysyłać na uniwersytety swoje dzieci, by nie zatraciły tam wartości, które im wpajano. – Nie możemy się bać. Też mam dziecko na uniwersytecie publicznym w dużym mieście i nie widzę po roku przebywania w innym mieście, by moje dziecko zatraciło jakiekolwiek wartości, które wynosi z domu. Jest miłym, grzecznym dzieckiem, pomagającym rodzicom i nie tylko, i bazującym na wartościach, które w swoim życiu ma od 20 lat. Nie bójmy się, to od nas w pierwszej kolejności zależy – nie od uniwersytetu – podkreślił minister edukacji i nauki. Mówił, że trwają obecnie prace nad przepisami, które uwolnią edukację z „bagażu biurokracji”, a także związane z kwestiami opisanymi w karcie nauczyciela, m.in. „pracy i płacy nauczyciela”. – Ja zacznę od biurokracji. Nie mam wątpliwości, że przepisy w tym względzie pojawią się już wiosną przyszłego roku najpóźniej, natomiast kompleksowo o tym jakie jest pensum, jakie jest wynagrodzenie nauczyciela, ile czasu poświęca pracy nauczyciel języka polskiego, matematyki, a ile np. nauczyciel wychowania fizycznego, czy nauczyciel plastyki. To są różne wymiary czasu pracy, rzeczywiście różne nakłady czasu pracy. Ja tu nie chcę w żaden sposób segregować nauczycieli na lepszych i gorszych, ale przecież wszyscy mamy świadomość tego, że jest jakaś część nauczycieli, którzy pracują więcej w szkole, bo oczywiście więcej trzeba poświęcić uwagi na nauczenie języka polskiego, matematyki, czy choćby historii, a są nauczyciele, którzy mają mniejszy nakład czasu pracy. – stwierdził minister.

Pomimo bezprecedensowych ataków ze strony totalnej opozycji min. Przemysław Czarnek realizuje program rozwoju szkolnictwa w Polsce dla dobra przyszłych pokoleń Polaków. Jedną z ostatnich inicjatyw edukacyjnych realizowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów są Laboratoria Przyszłości. To program ukierunkowany na stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Jak możemy przeczytać na stronie MEN: „Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.”

Coroczna nagroda Człowieka Roku Klubów „Gazety Polskiej” to najważniejsza ze wszystkich nagród przyznawanych przez nasze środowisko osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla Polski. To nagroda od członków prawie 500 klubów, czytelników i sympatyków Strefy Wolnego Słowa. Nie przyznaje jej żadne gremium, lecz ludzie, dla których Polska jest najważniejsza. Jest uhonorowaniem ciężkiej pracy, wiedzy, odwagi i poświęcenia w służbie dla Polski. W tym roku przyznaliśmy nagrodę politykowi, który jest autorytetem, gwarantem tego, że sprawy szkolnictwa w Polsce idą w dobrym kierunku. Jesteśmy zaszczyceni, mogąc przyznać nagrodę Człowieka Roku Klubów „Gazety Polskiej” za 2021rok ministrowi Edukacji i Nauki prof. Przemysławowi Czarnkowi.

Czytaj również